Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Lajitieto

Jäytäisten (Psocoptera), hyppykiilupistiäisten (Encyrtidae) ja verkkosiipisten (Neuroptera) luettelot on lisätty taksonitietokantaan. Tulevia ladattavia luetteloja ovat esimerkiksi limasienten ja heisimatojen luettelot. Olemme myös saaneet uuden version direktiivilajien luettelosta ladattavaksi taksonitietokantaan. Luonnos sanastoksi, joiden avulla taksoneiden välisiä suhteita (lois-isäntä, ym. suhteet) voidaan kuvata on kommenttikierroksella.

Vuoden 2020 uhanalaisuuarviointia varten rakennetaan Lajitietokeskuksen taksonitietokannan kylkeen työkalu, jolla kirjataan uhanalaisuusarvioinnissa tarvittavia lajitietoja. Työkalun suunnitelmat löytyvät täältä. Seuraavan kahden viikon aikana lataamme vuoden 2010 arvionnissa käytetyt tiedot tietokantaan tulevan arvioinnin pohjaksi.

Putkilokasvien asiantuntijaluetteloa on päivitetty. Luettelot läytyvät Laji.fi -portaalin lajiluettelon etusivulta, sivun alaosasta. (Uudessa Laji.fi -sivuston versiossa luettelolle tehdään oma osio, jotta sen selailu on helpompaa). Seuraavan kahden viikon aikana käymme vielä luetteloa kaikin osin läpi, ja tutkimme onko se tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

Kokoelmanhallinta

Kotkaan tallennettujen näytteiden määrä on ylittänyt 500 000. Hyvin tehty, kaikki Kotkaan näytteitä tallentaneet! Järjestelmästä löytyy nykyään mm. Luomuksen kotimaisten kalojen kokoelma.

Kotkan keskeisimmät kehityskohteet tällä hetkellä ovat elävien kokoelmien sekä HAMBI-kantakokoelman vaatimat ominaisuudet. Erilaiset etiketöinteihin ja digitointprosesseihin liittyvät toimenpiteet ovat myös työn alla. Mm. pienempiin viivakoodeihin, kaksipuolisiin etiketteihin ja parempaan etikettikustomointiin liittyviä toiveita koetetaan käsitellä.

Laji.fi -portaali

Laji.fi -portaalin uuden version kehittäminen jatkuu kaiken aikaa. Edellisen kahden viikon aikana on mm. mietitty sitä, kuinka lajikuvia luokitellaan nykyistä portaalin versiota tarkemmin. Nykyisessä versiossa näytetään lajikuvia useista lähteistä: Lajitietokeskuksen oma kuvapalvelu, Pinkka -lajintuntemuksen oppimisympäristö, Naturforskaren.se -sivusto sekä Encyclopedia of Life. Uudessa portaalissa haluamme tarkemmin tuoda esille, mitkä kuvat ovat suomalaisen lajiasiantuntijan valitsemia. Esimerkiksi EOL-sivustolla on jonkin verran virheellisiä lajikuvia ja osa kuvista eivät vastaa kotoperäisten yksilöidemme ulkomuotoa, vaikka samaa lajia olisivatkin. Uudessa portaalissa kuvat on luokiteltu seuraaviin kategorioihin: valitut, muut, kokoelmanäytteet ja käyttäjien kuvat.

Toivomme pystyvämme laajentamaan lajikuvien lähteiden määrää tulevaisuudessa, kun uusia rajapintoja ja aineistoja avataan.

Tulevalla kahdella viikolla siirrämme nykyisen Laji.fi -portaalin uudelle palvelimelle, jolloin samme myös salattua yhteyttä (https) varten tarvitun varmenteen käyttöön. Tämä mahdollistaa Lajitietokeskuksen palauteportaalin ilmoituslomakkeen käyttöönoton niissä palveluissa, jotka käyttävät salattua yhteyttä.