Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Teknistä kehitystä tehdään kahden viikon jaksoissa. Tässä tiedotteessa kerromme edellisen jakson tuloksista ja seuraavan jakson tavoitteista.

Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Paikkatietotuotteet

Laji.fi -portaalin kartoilla on nyt mahdollista kytkeä päälle eliömaakuntien rajat ja metsä- ja suokasvillisuusvyöhykkeet. Ne voi kytkeä päälle kartan oikeasta yläkulmasta löytyvän karttavalinnan alta.

Metsä- ja suokasvillisuusvyöhykkeiden rajat tarjoaa Suomen ympäristökeskus SYKE. Eliömaakuntien osalta kyseessä ovat vielä työn alla oleva, alustava versio eliömaakuntien rajoiksi ja ne julkaistaan aikanaan myös Lajitietokeskuksen GIS-palvelussa ja kansallisissa paikkatietopalveluissa. Laji.fi -portaaliin tehdään myös eliömaakunnille oma sivusto ja kartta, sekä palvelu, jolla voi selvittää koordinaattien perusteella eliömaakunnan.

eliomaakunnat

Seuraavan kahden viikon aikana yritämme vielä saada kartalle näkymään alueiden lyhenteet ja/tai nimet. Toistaiseksi eliömaakuntien lyhenteet ja nimet selviävät vanhalta sivulta: https://www.luomus.fi/fi/eliomaakunnat

Käyttäjätuki

Käyttäjätukeen liittyvät ongelmat saatiin ratkaistuksi ja Laji.fi -sivustolla on nyt käytössä uusi tukikanava. Kuluvan kahden viikon aikana tukikanavan käyttöä laajennetaan myös muihin Lajitietokeskuksen palveluihin. Yksi osa tukiportaalia on keskustelumahdollisuus: Rekisteröitynyt käyttäjä voi ehdottaa uusia ominaisuuksia, ilmoittaa vikailmoituksia ja keskustella mm. taksonomisen tietokannan sisällöstä (ilmoittaa virheistä, puuttuvista lajeista jne.). Keskustelu ei kuitenkaan vielä ole käytössä, koska Lajitietokeskuksen käyttäjätunnistus ei ole täysin valmis avattavaksi. Tämä tapahtuu seuraavan kahden viikon aikana.

freshdesk

-

Käyttäjätukihenkilön näkymä palautteisiin.

Käyttäjätunnistus

Lajitietokeskuksen käyttäjätunnistuksen (Laji-Auth) avulla voi nyt kirjautua sisään Virtu-, Haka- ja Luomuksen tunnuksilla. Seuraavan kahden viikon aikana kirjautuminen laajennetaan onnistuman Facebook- ja Google -tunnuksilla. Lisäksi on mahdollista luoda oma "Lajitietokeskus-tunnus", jos ei halua käyttää muiden palveluiden tunnuksia Lajitietokeskuksessa. Käyttäjätunnistusta voidaan laajentaa tarvittaessa kattamaan muitakin tunnistautumisvälineitä, kuten esimerkiksi lintujen rengastajien Lintuvaara -tunnuksia tai Tiira-tunnuksia.

laji-auth

Lajituntemuksen oppimisympäristö Pinkka

Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella kehitettyä lajintuntemuksen verkko-opetuksen Pinkka-järjestelmää on uudistettu viimeisen kahden vuoden ajan. Uusi versio Pinkasta saatiin käyttöön tällä viikolla ja ensimmäinen sitä käyttävä kurssi alkaa 2.11. Kuka tahansa voi selata Pinkan sisältöä. Pinkka löytyy osoitteesta http://pinkka.helsinki.fi/pinkat.

Pinkkaa ei ole tehty Lajitietokeskuksen saamalla rahoituksella, mutta se liittyy keskeisesti Lajitietokeskuksen palveluihin. Pinkka käyttää Lajitietokeskuksen taksonomiarajapintaa ja kuvapalvelua. Kaikki Pinkkaan syötetty sisältö (kuvat ja lajikuvaukset) ovat näkyvillä myös Laji.fi -portaalissa.

Esimerkiksi taikinamarja (Ribes alpinum) Pinkassa ja Laji.fi:ssä.

MX.38774_A_Ribes_alpinum_JR09119

Havainto - seuranta - kartoituspalvelu

Edellisen kahden viikon aikana teimme käyttöliittymäsuunnittelua luomalla henkilötarinoita. Näiden tarinoiden perusteella tulevalla kahdella viikolla listaamme järjestelmän tarpeita ja teemme yksinkertaiset "wireframe" -luonnokset käyttöliittymän logiikasta ja toiminnasta. Edellisen kahden viikon aikana toteutettiin ensimmäinen prototyyppiversio kustomoitavasta webbilomakkeesta (Laji-Form), joka luo määriteltyjen osioiden ja kenttien mukaisen lomakkeen jossa on toisteisia osioita ja toisteisia kenttiä. Tämä työ jatkuu myös seuraavan kahden viikon ajan, jolloin lomakegeneraattorin tukemia ominaisuuksia rikastetaan. Järjestelmän tietokantartkaisu (Laji-Store) on jo viimeistellyssä tilassa, kuten kerroimme edellisessä tiedotteessa. Seuraavaksi siihen tehdään vielä versionhallinta (eli tallennetaan myös vanhat versiot tietueista). Jälkimmäinen ei kuitenkaan ole työn alla vielä seuraavan kahden viikon aikana.

Viime tiedotteessa luvattua HaSeKa -arkkitehtuuridokumentaatiota emme ehtineet tehdä, joten se julkaistaan toivottavasti seuraavassa kaksiviikoistiedotteessa.

Tietovarasto

Myöskään tietovaraston uuden version kehityksessä ei tapahtunut edistystä, koska käyttäjätuen käyttöönotto on vaatinut odottamattoman paljon työtä edellisen neljän viikon aikana. Seuraavan kahden viikon aikana uuden tietovaraston latauspalvelu (Laji-ETL) laajennetaan tukemaan suurempaa joukkoa tietokenttiä ja toteutetaan ensimmäiset versiot salauksista ja tulkinnoista. Kerromme uuden tietovaraston toiminnasta tarkemmin tulevissa tiedotteissa.

Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmä

Kotkaan tehtiin välineitä näytteistä mitattavien asioiden sekä näytteiden osien tallentamiseen. Näillä valmistaudutaan mm. selkärankaisnäytetietojen lisäämiseen. Jakson aikana myös kehitettiin puutarhakokoelmien tallennusvälinettä, testattiin tarkkuus-GPS -laitetta sekä yhtenäistettiin käytettyjä tietokenttiä.

Kotkaa myös esiteltiin ruotsalaisille ja norjalaisille museotutkijoille. Kotkan uusista ominaisuuksista tiedotetaan lyhyesti myös englanniksi.

Laji.fi portaali

Laji.fi -portaalin uuteen versioon tehtiin tietoaineistot -osio. Seuraavaksi keskitytään haku- ja karttatoimintoihin ja edelleen hiotaan lajikortti ja taksonomia -osioita.

Vieraslajit.fi

Vieraslajiportaali on esimerkki siitä, kuinka lajitietokeskuksen rajapintojen avulla voidaan rakentaa teemasivustoja. Virittelimme vieraslajiportaali paremmin toimivaksi mobiililaitteilla. Nämä muutokset ovat nyt näkyvillä. Seuraavan kahden viikon aikana sivustolle lisättään lyhyet selostukset portaalin tarkoituksesta englanniksi ja ruotsiksi.

Muuta

Edellä mainittujen lisäksi edellisen kahden viikon aikana tehtiin seuraavia sekalaisia asioita:

- Lintujen rengastajien Sulka-järjestelmän haut kohdistuvat tietokannan sijasta Elastic Search -hakupalveluun, jotta tietokantaan kohdistuu vähemmän rasitetta.

- Löydös-havaintolomakkeelle lisättiin mahdollisuus ylläpitäjille muokata tietoja jälkikäteen. Kasvatimme myös aikarajaa, jonka sisällä havainnoijat voivat itse muokata tietojaan.

- Siivosimme Lajitietokeskuksen ohjelmien versionhallinnasta pois salassa pidettäviä tietoja, jotta kaikkien ohjelmien lähdekoodit (repositoriot) voidaan avata julkisesti ja avoimena koodina. Tämä työ jatkuu vielä muutaman järjestelmän osalta - niitä pitää jakaa pienempiin palasiin, joista osa avataan ja osa ei. Dokumentaatio eri ohjelmistojen käyttötarkoituksesta ja kokonaisarkkitehtuurista tarjotaan hiukan myöhemmin.

Tulevalla kahdella viikolla:

- Taksonomiseen tietokantaan lisätään sahapistiäisten luettelo ja merkitään riistalajit, direktiivilajit ja luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltavat lajit.

- Ladataan ELY-keskusten vieraslajihavaintoja Lajitietokeskuksen tietovaraston vanhaan (tällä hetkellä käytössä olevaan) tietovarastoon.

Kokonaisarkkitehtuuri

Tässäkin tiedotteessa on vilissyt monia eri järjestelmien nimiä, mutta kokonaiskuvan saaminen Lajitietokeskuksen kaavaillusta toiminnasta voi olla näiden tiedotteiden perusteella vaikeaa. Ohessa oleva (käsin piiretty) kuva hahmottaa hiukan datan liikkumista Lajitietokeskukseen ja ulos.

ltk_data_flow_architecture

- Tumman sininen = havainnot ja kokoelmanäytteet (kenties kaikista oleellisin Lajitietokeskuksen välittämä tieto)

- Oranssi = Taksonomia, lajikuvaukset, lajien oheistiedot

- Punainen = Lajikuvat

- Vaalean sininen = Aineistojen metatiedot

**

- WMS = havainto, ym tietoa karttaviipaleina

- WFS = havainto, ym tietoa "raakana" paikkatietotuotteena

Kuva ei ole täydellinen esitys. Siinä ohitetaan joitakin yksityiskohtia, kuten esimerkiksi se, mistä kaikkialta lajien oheistietoja kerätään. Kuvasta puuttuu esimerkiksi uutisten dataflow. Uutisia API:sta ja Laji.fi -portaalista kerätään tällä hetkellä neljästä lähteestä: Laji.fi'n oma CMS, Syken RSS-feed, Vieraslajitportaali, Luomus.fi -uutiset. Uutislähteiden määrä kasvanee tulevaisuudessa.

Kattavampi dokumentaatio julkaistaan Laji.fi -portaalissa sitten kun se on valmis.