Ruokasienestäjän listalla seurataan ruokasienestäjälle tärkeiden lajien esiintymistä ja fenologiaa. Listalle merkitään kaikki tietyssä ajassa ja paikassa havaitut, listalle kuuluvat lajit. Voit tallentaa tämän avulla sienestysretkelläsi havaitsemiasi, yleisiä ja näkyviä lajeja, jotka tunnet. Merkitse kaikki lajit, jotka listalta tunnet ja havaitset.

Lista ei korvaa Sieniatlas-hankkeen kautta kerättävää lajitietoa, vaan täydentää sitä. Listan avulla seurataan esim. ruokasienten, myrkyllisten sienten, värjäyssienten sekä joidenkin näkyvien lajien esiintymistä.

Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Hanke on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.