Tunturikasvien täydellisellä lajilistalla pyritään selvittämään Lapin tunturialueiden kasvien esiintymistä. Tällä lomakkeella voit tallentaa tietoa siitä, mitkä kaikki tunturikasvilajit havaitsit retkelläsi. Jos ilmoitat vain osan valitsemistasi havainnoista, muista merkitä lista epätäydelliseksi.Lista koostuu Lapin tunturialueiden putkilokasvilajistosta ja sisältää niin runsaita ja tavallisia kuin hyvin harvinaisia ja paikoittaisiakin lajeja.Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.