Matelijoiden ja sammakkoeläinten täydellisellä lajilistalla pyritään selvittämään matelijoiden ja sammakkoeläinten. Tällä lomakkeella voit tallentaa tietoa siitä, mitkä kaikki herppilajit havaitsit retkelläsi. Jos ilmoitat vain osan valitsemistasi havainnoista, muista merkitä lista epätäydelliseksi. Listalla on lajien lisäksi joitain lajipareja tai laajempia määrityksiä.Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.