Alueellisesti uhanalaiset lajit

23.02.2024 07:50 - Eija-Leena Laiho

Alueellisesti uhanalaisten lajien luettelot ovat nyt saatavilla myös Laji.fi-portaalista ja havaintojen haku on mahdollista lajiluetteloiden perusteella.

Alueellinen uhanalaisuusarviointi tehtiin vuonna 2020 valtakunnallisessa arvioinnissa 2019 elinvoimaisiksi (LC) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluille sammal-, putkilokasvi-, sieni-, jäkälä-, perhos- ja lintulajeille. Uhanalaisten (CR, EN, VU) tai hävinneiden (RE) lajien tilaa ei arvioitu erikseen alueittain, koska ne ovat automaattisesti uhanalaisia tai hävinneitä kaikilla alueilla. Arvio tehtiin vain osalle eliöryhmistä (sammalille, putkilokasveille, sienille, jäkälille, perhosille ja linnuille) käytettävissä olevan tiedon ja resurssien rajallisuuden vuoksi. Alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa IUCN:n luokitusta sovellettiin siten, että uhanalaisten lajien sijaan on vain yksi luokka, alueellisesti uhanalaiset (RT).

Alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaisiksi arvioitujen lajien luettelot ovat nyt selattavissa myös Laji.fi-portaalin lajiluettelossa ja niiden perusteella voi hakea havaintoja.

Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty uhanalaisuusarviointivyöhykkeittäin.

Alueiden lajiluettelot ovat valittavissa Hallinnollinen asema -valikosta sekä Lajihaku- että Havaintojen haku -sivulla:

Havaintoja voi hakea alueellisesti uhanalaisiksi arvioitujen lajien luetteloiden mukaan eli esimerkiksi kaikki havainnot ”2b Eteläboreaalinen, Järvi-Suomi” -alueella uhanalaisiksi arvioiduista lajeista. Huom! Ellei hakualuetta rajaa kartalla, hakuun tulee havainnot lajeista koko Suomesta, sillä havaintoja ei voi hakea uhanalaisuusarviointivyöhykkeen alueen perusteella. Havaintohaun kartalle voi valita karttatasoksi uhanalaisuusarviointivyöhykkeet, mikä helpottaa havaintojen tarkastelua. Karttataso valitaan kartan vasemmasta yläreunasta löytyvästä valikosta.

Jos haluaa tarkastella myös valtakunnallisesti uhanalaisiksi arvioitujen lajien havaintoja, valitaan nämä hakuun Uhanalaisuus-valikosta.

Alueellisesta uhanalaisuudesta on merkintä myös lajin lajikortilla, ks. esim. ketonoidanlukko

Lisätiedot: