Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Edellinen kehitysjakso oli poikkeuksellisesti poissaolojen vuoksi neljän viikon pituinen, kuten on myös lomakaudesta johtuen nyt alkava uusi kehitysjakso.

Avoin lähdekoodi

Olemme avanneet lähestulkoon kaikkien Lajitietokeskukseen liittyvien ohjelmistokomponenttien koodirepositoriot avoimiksi. Täältä löytyy listaus ja lyhyt dokumentointi eri komponenteista ja niiden repositorioista.

Autentikointi

Autentikointiin kehitettiin "Omat tiedot" -sivu, jossa käyttäjät voivat muuttaa omia yhteystietojaan ja linkittää eri järjestelmien käyttäjätunnuksia omaan tiliinsä. Autentikointijärjestelmää testattaessa siitä löydettiin bugeja joiden korjaus on työlistalla. Laajempi käyttöönotto ei tapahdu ennen kuin bugit on korjattu.

Taksonomiatyökalu

Taksonomiaa ylläpitäville asiantuntijoille suunnattuun Taksonieditoriin kehitettiin ohjelman opettelua varten hiekkalaatikko, jossa erilaisia ominaisuuksia pääsee kokeilemaan turvallisesti. Tätä ovat jo muutamat asiantuntijat ehtineet kokeilemaan. Pääsy ohjelmaan (tai lähinnä siis linkki ohjelman sijaintiin) löytyy Lajitietokeskuksen Yammer-ryhmästä Lajitieto-osiosta. Siellä voi myös pyytää käyttöapua. Sisäänkirjautuminen Taksonieditoriin onnistuu Haka- ja Virtu-tunnuksilla, tai näiden puutteessa luomalla Lajitietokeskus-tunnus.

Kotka kokoelmanhallinta

Viime viikkojen aikana Kotkan taustajärjestelmiä on kehitetty ja Kotkan ja muiden lajitietojärjestelmien tietokanta siirrettiin uudelle, nopeammalle palvelimelle. Puutarhan elävien kokoelmien hallinnan välineitä on suunniteltu puutarhan väen kanssa. Lisäksi on suunniteltu Maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan HAMBI-mikrobikantakokoelman tiedonhallinnan siirtoa Kotkaan.

Keski-Suomen luontomuseo (Jyväskylän yliopisto) on liittymässä Kotkan käyttäjäksi. Tervetuloa mukaan!

Tietovarasto

Lajitietokeskuksen tietovarastoon kerätään havainto- ja kokoelmanäytteiden tietoja monista eri järjestelmistä. Kehitämme tietovarastosta uutta, tehokkaampaa versiota. Tällä hetkellä työn alla ovat rajapinnat ja ohjelma tiedon viemiseksi sisään tietovarastoon. Tämä osuus alkaa nyt olla suurelta osin valmis, mukaanlukien taksonimia- ja henkilötiedon yhdistäminen tietovaraston sisältöön. Seuraavaksi laajennamme rajapintaa ymmärtämään useampia dataformaatteja, jonka jälkeen otamme yhteyttä yhteistyökumppaneihin tiedonsiirron aloittamiseksi.

laji-etl

-

Kuvakaappaus tietovaraston hallintajärjestelmästä