Kevätkaudella Lajitietokeskuksen kehitystyö on keskittynyt etenkin tutkimushankkeiden tukemiseen ja kokoelmienhallinnan kehittämiseen, mutta myös Laji.fi-portaalissa on lukuisia uudistuksia. Tässä yhteenveto edellisen tiedotteen (23.4.) jälkeen tehdyistä uudistuksista. Seuraava tiedote julkaistaan kesän jälkeen.

Laji.fi

Havaintoja ja lajeja voi etsiä lajien elinympäristöjen perusteella (ensisijainen- ja muut elinympäristöt). Elinympäristötiedot ovat peräisin eliöiden uhanalaisuusarvioinnista. Esim. Hietikkorantojen perhoset.

Muutimme havaintohaun sarakkeiden oletusjärjestystä. (Nyt näkyvillä ovat laji, määrä, aika, maa, eliömaakunta, kunta, tarkka paikannimi, aineisto ja havainnoija.) Käyttäjät voivat itse mukauttaa näytettäviä sarakkeita ja niiden järjestystä taulukon oikeassa ylänurkassa olevan rattaan takaa. Uudistimme myös mukautustyökalun.

Sukujen ja ylempien taksonien sivuilla näkyy nyt alempien taksonien havaintomäärät Suomesta. Tämän avulla saa käsityksen mitkä taksonit ovat runsaita ja mitkä harvinaisempia. (Esim. Kultasiipien suvun sivulla näkee että loistokultasiipi on runsain ja tummakultasiipi harvinaisin suomalainen kultasiipi.) Taulukon voi järjestää sarakeotsikkoa klikkaamalla.

Lisäsimme linnuille lajikuvia Lintuatlaksen verkkopalvelusta. Aiemmin monista lajeista oli nähtävänä vain vanhojen kokoelmanäytteiden kuvia.

Lajiluettelon (lajihaun tulostaulukon) sarakkeiksi (esim. Kultasiivet) voi nyt valita aiempaa useampia taksonomisia tasoja. Valinta tehdään taulukon ylänurkan hammasratas-ikonista.

Teimme käyttöliittymän mobiilitoiminnallisuuteen parannuksia, mm. taulukkojen sarakkeiden valintaan.

Hyönteistietokannassa kullekin havainnolle pystyi tallentamaan kokoelmatunnisteen. Nämä tiedot on viety Vihkoon samassa yhteydessä kun havainnot siirettiin sinne. Nyt kokoelmatunnisteella voi hakea havaintoja. Kokoelmatunnisteella haetaan Selaa havaintoja -osiosta suodattimella "Tunnisteet ja avainsanat: Avainsanat, projektinimet ja lisätunnisteet". Usealla tunnisteella voi hakea erottelemalla ne pilkulla.

Uusia kokoelmatunnisteita voi syöttää yksittäiselle havainnolle Vihkon retkilomakkeella tai Excel-tuonnilla käyttämällä Vihkon kenttää "Kokoelmatunniste / Avainsana".

Lisäksi korjasimme lukuisia bugeja mm. kartoissa ja päivämäärien käsittelyssä. Kiitos niiden raportoinnista. Bugeista kannattaa viestiä osoitteeseen helpdesk(at)laji.fi.

Vihko-havaintojärjestelmä

Omat havaintoerät -luettelo toimii nyt huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin. Erät haetaan nyt uudesta hakutietokannasta (Elasticsearch), joka mahdollistaa aikaisempaa monipuolisempien erähakujen rakentamisen myöhemmin.

Vihkossa on testikäytössä mobiililaitteisiin suunniteltu yksinkertainen havaintolomake. Tästä toivotaan palautetta. Lomakkeella voi tallentaa yksittäisiä havaintoja ja niihin liittyviä kuvia. Paikka ja aikatiedot haetaan automaattisesti, jotta tallennus olisi nopeaa.

Hyönteistietokannasta Vihkoon tuodut havainnot, jotka oli karkeistettu Hyönteistietokannassa näkyvät nyt Vihkossa niin että sekä paikka että aika on karkeistettu (10km ja yhden vuoden tarkkuuteen). Aiemmin vain paikka oli karkeistettu. Teimme muutoksen jotta karkeistus olisi lähellä alkuperäistä karkeistuslogiikkaa.

Seuranta- ja tutkimusprojektit

Toukokuun lopussa käynnistyi kolme uutta hanketta, joiden havaintoja ja muita tietoja kerätään Vihkon avulla.

1) Viekas LIFE (Vieraslajit)

Suomen Luonnonsuojeluliiton koordinoima hanke keskittyy haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin, esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla. Toteutimme hankkeen portaalin, sekä vieraslajien mobiilitallennuslomakkeen. Lomake on käytettävissä sekä portaalin että Vihkon kautta. Sekä lomaketta että portaalia kehitetään edelleen.

Samalla kehitimme välineitä, joilla kunnat ym. viranomaiset voivat viedä Vihkoon aiemmin kerättyjä vieraslajihavaintoja sekä kirjata vieraslajien torjuntatoimia.

2) Lukiolaiset lepakkotutkijoina

Hankkeessa lukiolaiset tekevät äänityksiä eri puolilla Suomea Audiomoth-tallentimien avulla. Ääntteistä sitten tunnistetaan lepakoita mm. niiden esiintymisen ja lentoaikojen selvittämiseksi.

3) Lajien havainnointi maitotiloilla

Hankkeessa pilotoidaan seurantaa, jossa maanviljelijät havainnoivat mm. kasveja, lintuja ja hyönteisiä maitotiloillaan.

Myös lintujen vuotuiset linjalaskennat ovat taas käynnissä. Teimme linjalaskentapalveluun muutoksia, mm. reitit latautuvat huomattavasti aiempaa nopeammin ja reittiluettelosta voi suodattaa erikseen näkyville tärkeät habitaatit tai harvoin lasketut reitit.

Muut järjestelmät

Annotointijärjestelmän uudistaminen on aloitettu taustajärjestelmien ja rajapintojen rakentamisella. Suunnitelmista pyydettiin julkista palautetta mm. Laji.fi-foorumilla ja Lajitietokeskuksen havaintotyöryhmältä. Seuraavaksi vuorossa on käyttöliittymän toteutus.Punaisen kirjan verkkopalvelun kehittämistä on jatkettu tekemällä pieniä parannuksia ja korjauksia ja muutokset on julkaistu. Myös näytettävän tiedon määrää on laajennettu ja sisältöä siivottu. Datalatauksesta on julkaistu uusi laajennettu, siivottu versio.Aineistopyyntöjärjestelmä PYHA:n kehittämistä on jatkettu. Tämän avulla voi pyytää saatavakseen (esim. tutkimuskäyttöön) karkeistetun datan tarkan alkuperäisen version. Pyynnön hyväksyvät (tai hylkäävät) kunkin aineiston omistajat PYHA-järjestelmässä.

Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmä

Kotka on järjestelmä kaikille Suomen luonnotieteellisille museoille näytekokoelmien hallintaan. Olemme toteuttaneet Kotkaan ensimmäiset tuotantoversiot kahdesta suuremmasta uudesta ominaisuudesta ja tehneet joukon pieniä muutoksia ja parannuksia.

LadelDesigner-etikettityökalun avulla voi kukin itse suunnitella erilaisia näyte-etikettejä. Työkalussa on käytettävissä joitain etikettipohjia suunnittelun avuksi tai suunnittelun voi aloittaa alusta itse. Työkalu on myös hieman myöhemmin tulossa käytettäväksi Vihkossa.

Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (Convention on Biological Diversity) Nagoyan protokollan implementoimiseksi kokoelmanhallinnassa ja muidenkin lupatietojen tallentamiseksi teimme transaktioihin (lainat ym.) uuden Permits-osion. Täytettävät kentät ovat pääosin samoja kuin viranomaisille (SYKE/Luke) tarvittavaan maahantuonti-ilmoitukseen tarvittavat tiedot. SYKE on rakentamassa omaa järjestelmäänsä (työnimi geenivararekisteri) tiedon hallintaan, ja muutamme Kotkaa sen mukaan, kunhan järjestelmä on olemassa.

Lisäksi teimme Kotkaan lukuisia pienempiä muutoksia.

Taksonomia

Sienitaksoneita ja nimistöä päivitetty taksonomisessa tietokannassa.

Taksonieditorin "Type of occurence" -kentän vaihtoehtoja muokataan lajitietotyöryhmän päätöksen mukaisesti.

Työn alla

Tällä hetkellä työskentelemme pääasiassa seuraavien aihepiirien parissa:

  • Maalintujen linjalaskennan tietojen korjauksia ja järjestelmän parantelua
  • Tekninen dokumentointi datan jakamisesta Lajitietokeskussa
  • Tiedotussuunnitelma
  • Lukuisa joukko bugikorjauksia
  • Salattua aineistoa koskevien aineistopyyntöjen käsittelyn prosessin ja tietojärjestelmän hiominen
  • Vihkoon Tuki ETRS-GK koordinaatistolle
  • Muutamme havaintojen hakua siten, että oletuksena ei-luonnonvaraisia havaintoja ei näytetä ollenkaan. Lisäämme mahdollisuuden rajata havaintoja vain luonnonvaraisiin ja ei-luonnonvaraisiin.
  • Punaisen kirjan verkkosivujen käännös ruotsin kielelle
  • Mahdollisuus valita lajiluettelossa yhdeksi sarakkeeksi Suomalaisten havaintojen määrä
  • Vihkon käytettävyyssuunnittelua helpommin lähestyttäväksi ja koko sivuston ulkoasullisia parannuksia ja mobiilikäytettävyyden parantaminen