Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein.

Tehtyjä asioita

Edellisen kahden viikon aikana olemme saaneet tehtyä seuraavia ominaisuuksia.

Lajien tunnistuspalvelu

Tunnistuspalvelu on avattu. Tunnistuspalvelussa näkyvät kaikki Lajitietokeskukseen lähetetyt havainnot (Vihkosta, Hatikasta tai mistä tahansa muusta lähteestä) joihin on liitetty kuva, mutta joita ei ole määritetty lajitasolla tai joille on merkitty lajimäärityksen olevan epävarma tai epäilyttävä. Kotka kokoelmahallinan kuvia ei kuitenkaan näytetä, koska sieltä tulee hurjat määrät eksoottisten lajien kuvia joita ei ole Lajitietokeskuksen taksonomiassa.

Tunnistuspalvelussa voi selata kuvia ja rajata niitä lajiryhmittäin. Lajiryhmittäinen rajaus ei ole täysin aukoton, koska kaikkia ilmoitettuja nimiä ei voida liittää mihinkään lajiryhmään (esimerkiksi "kenties jättipuupistäinen?"). Kuvat näytetään tallennusjärjestyksessä (uusimmat kuvat ensin). Kuvat voi näyttää lisätietoineen tai tiiviisti ilman lisätietoja (ikonit kuvien oikealla puolella ylhäällä). (Samat kuvien näyttämisen vaihtoehdot ovat nyt käytettävissä myös Havainnot-osion Kuvat-välilehdellä.)

Kuvaa klikkaamalla pääsee havainnon lisätietoihin, jossa voi myös ehdottaa lajimääritystä. Vaihtoehtoisesti voi pistää ruksin kohtaan "Ei voida määrittä". Kun riittävän moni käyttäjä (tällä hetkellä kaksi) sanoo kuvasta, että sitä ei voi määrittää lajitasolle, kuvaa ei enää näytetä tunnistuspalvelussa.

Tavoitteena on tehdä erillinen "Mikä laji?" -lomake, jolla voi lähettää yksittäisen kuvan aika ja paikkatietoineen tunnistettavaksi, mutta tällä hetkellä tunnistuspaveluun saa kuvia esimerkiksi käyttämällä Vihkon retkilomaketta. Tallenna havaintoon kuva, syötä lajimääritys ja valitse "Määrityksen varmuus" kenttään "Epävarma", tai jätä määritys lajia ylemmälle taksonomiselle tasolle.

Kuvien määritystä ei ole pakko tehdä tunnistuspalvelu -sivun kautta, vaan Havainnot -osiossa voi niin ikään selata havaintoja ja niiden kuvia käyttäen haluamiansa rajauskriteerejä ja ehdottaa määrityksiä.

Tunnistupalvelun sivulle lisätän joskus tulevaisuudessa tietoa aktiivisimmista kuvien tunnistajista, luettelo uusimmista määrityksistä, jne. Kuten aina, otamme mielellämme vastaan palutetta esimerkiksi foorumin tai Laji.fi sivuston palautelomakkeen kautta.

Omat paikat Vihkossa

Vihkoon voi nyt luoda omia paikkoja ja käyttää niitä havaintoja ilmoitettaessa. Paikkoja luodaan retkilomakkeella aloittamalla uuden havainnon tallennus, syöttämällä paikan tiedot ja tallentamalla paikka uudeksi omaksi paikaksi. Voit myös mennä muokkaamaan vanhoja havaintoja ja tallentaa niiden paikkoja. Paikka tallennetaan painamalla pientä tallennusikonia (kuva alla). Avautuvaan laatikkoon kirjoitetaan nimi, jolla haluat itse tunnistaa paikan (tätä nimeä ei näytetä julkisesti). Paikkaan tallennetaan paikan koordinaatit/karttakuviot, paikan nimet, vapaamuotoinen kuvaus ja esimerkiksi sienilomakkeen osalta myös valittavissa olevat paikkaan liittyvät lisäkentät, kuten puusto ja elinympäristö.

vihko_omat_paikat_tallennus

- Oman paikan tallennus

Paikkoja voi käyttää kahdella tavalla. Aloittaessa uuden retkilomakkeen, voit joko luoda havaintoerän ensimmäisen paikan joko piirtämällä paikan kartalle tai valitsemalla oman paikan painamalla "Käytä omaa paikkaa". Paikan voi valita kartalta tai kirjoittamalla paikan nimen. Tallennettuasi paikan havainnot, voit halutessasi tallentaa samaan havaintoerään toisenkin paikan havaintoja käyttäen omaa paikkaa. Tämä tapahtuu valitsemalla lomakkeen alaosasta "Lisää paikka" -painikkeen vierestä "Käytä omaa paikkaa" -painiketta, jolloin paikan valitsemisen jälkeen havaintoerään syntyy toinen paikka, johon havaintoja voi kirjata.

vihko_omat_paikat_kaytto1

- Oman paikan käyttö

vihko_omat_paikat_kaytto2

- Oman paikan valitseminen

Paikan valitsemiseen liittyvät painikkeet ovat näykvissä vasta sitten kun sinulla on vähintään yksi oma paikka.

Havainnot -osio

Havainnot osion luetteloa on paranneltu monin osin. Luettelon käyttöliittymäkomponentti on vaihdettu ja sarakkeiden järjestyksen vaihtaminen (raahaamalla) on nyt helpompaa. Näkyvät sarakkeet valitaan luettelon oikean yläkulman ratas -ikonilla. Avautuvassa näkymässä sarakkeet on nyt ryhmitelty uudelleen.

havainnot_luettelo_sarakkeet

- Luettelon sarakkeiden valinta

Lajin nimellä haettaessa on nyt mahdollista valita useita lajeja.

Bugikorjauksia

Edellisen jakson aikana oli kirjattu 20 bugia korjatuksi. Positiivista on että bugit on ilmoitettu, havaittu ja korjattu. Negatiivista on, että niitä on syntynyt näin monta. Kaikki bugit eivät ehtineet tuotantokäyttöön asti, vaan on havaittu ja korjattu sisäisessä testauksessa. Bugit jakaantuivat seuraavasti: Vihko: 8, tietovarasto: 5, uhanalaisuuarviointi: 3, suorituskyky: 2, Kotka: 1, taksonomia-api: 1.

Vakavimmat bugit olivat lajinimien tallennus Vihkossa ja uhanalaisuuarviointieditorin datan kadottaminen. Ensimmäinen bugi on korjattu ja havainnot käsitelty uudelleen siten, että lajinimet ovat kunnossa. Uhanalaisuuarvioinnissa aktiivisuus on lisäänyt ja siksi bugeja tuli nyt esille. Silläkin puolella bugit on korjattu ja pieni määrä kadonneita tietoja palautettu historiasta.

Vihkon osalta meillä ei ole vielä käytössä "automatisoitua käyttöliittymätason testausta". Koska käyttöliittymä alkaa vähitellen vakiintua, harkitsemme automaattisten testien kirjoittamista vanhoille ja uusille ominaisuuksille, jotta osa mahdollisesti syntyvistä tulevista bugeista saadaan heti kiinni. Ongelmallista on, että moni Vihkon bugeista ilmenee vain tietyllä nettiselaimella. Emme voi täysin kattavasti testata kaikilla käyttöjärjestelmien ja selainten kombinaatioilla.

Tietovaraston - eli havaintohaun takana olevan järjestelmän - osalta bugit olivat kahta sorttia: hyvin pieniä yksityiskohtia (esim aukkoja kuntien tulkinnassa) ja fataaleja katkon aiheuttaneita tilanteita (kaikki vähän eri syistä). Jälkimmäisiä olemme korjanneet ja lieventäneet (työtä on vielä) ja aloitamme valmistelemaan palvelun "replikointia", eli palvelu on käynnissä usemmilla koneilla ja näin ollen yhden vika ei vielä auheita fataalia katkoa.

Talvilintulaskenta

Olemme edelleen työstäneet talvilintulaskennan lomaketta Vihkoon. Lomake on nyt testauksessa.

Työn alla nyt

Nyt käynnissä olevan kahden viikon jaksossa työn alla ovat seuraavat ominaisuudet. Edellisen jakson saaminen tuotantoon venyi viikolla bugien vuoksi, joten kuluva jaksolla ei saada niin paljon uutta aikaan.

Käyttäjätietojen hallinta

Olemme tehneet mahdollisuuden vaihtaa omaa nimeä ja salasanaa. Työn alla on yhä muiden järjestelmien kuten hyönteistietokannan, Hatikoiden (vanha ja uusi) ja linnustonseurannan Lintuvaara -tunnusten yhdistäminen lajitietokeskus tiliin. Yhdistäminen mahdollistaa näistä lähteistä tulevien havaintojen selailun "Omat havainnot" -osiossa. Tunnusten liittäminen on myös edellytys sille, että hyönteistietokannan ja Hatikoiden havaintoja on mahdollista saada siiretyksi Vihkoon hallittavaksi ja muokattavaksi.

Kotka kokoelmahallinta

Kotkaan kehitetään puutarhojen elävien kokoelmien hallintaa tarvittavia uusia ominaisuuksia.

Vihko

Laajennamme lomakepohjia tallentamaan myös havaintoihin liittyviä kenttiä. Toteutamme Vihkon kaikille tutkimuksille mahdollisuuden tutkimuksen kuraattoreille hallita tallennettua dataa. Talvilintulaskentalomakkeen testaus ja viimeistely jatkuu.