Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä parin viikon välein.

Tehtyjä asioita

Edellisen kahden viikon aikana olemme saaneet tehtyä seuraavia ominaisuuksia. Vihkon lomakepohjat ja omat paikat Vihkoon on toteutettu lomakepohjien luonti ja käyttö, sekä "omien paikkojen" luonti ja käyttö. "Omat paikat" -ominaisuuteen jäi vielä joitakin ongelmia, joista johtuen omat paikat tulevat retkilomakkeelle vasta kuluvan kehitysjakson jälkeen. Lomakepohjat puolestaan ovat nyt käytettävissä. Lomakepohjia tullaan vielä kehittämään; ne eivät tällä hetkellä muista havaintoihin liittyviä asioita, kuten valittuja sarakkeita tai valmista lajilistaa. Lomakepohjia luodaan valitsemalla "Omat havaintoerät" -luettelosta jokin havaintoerä ja klikkaamalla oranssia disketti-ikonia ("Tallenna lomakepohjaksi"). Lomakepohjat -sivulle tullaan aikanaan lisäämään mahdollisuus luoda uusia lomakepohjia aloittaen tyhjästä lähtötilanteesta. Lomakepohjia käytetään menemällä "Lomakepohjat" -sivulle ja klikkaamalla halutun lomakepohjan kohdalta sinistä "Käytä tätä lomakepohjaa" -ikonia. Kaverit -ominaisuus Kavereiden lisäämistä on helpotettu huomattavasti. Kavereita lisätään nyt klikkaamalla omaa nimeä Laji.fi sivuston valikosta, valitsemalla Profiili ja etsimällä kaveria kirjoittamalla henkilön nimi. Saapuvista kaveripyynnöistä tulee ilmoitus kuten aiemmin, jossa pyynnön voi hyväksyä. (Korjaus: Tämä ominaisuus ei vielä olekkaan tuotannossa Laji.fi -palvelussa. Se tulee käytettäväksi seuraavan päivityksen yhteydessä.) Kavereita käytetään Vihkossa: Havaintoerään voi valita muita kavereita havainnoitsijoiksi ja antaa heille haluttaessa myös muokkausoikeuden samaan havantoerään. Talvilintulaskenta Vihkoon Merkittävin työpanos edellisen kahden viikon aikana on tehty talvilintulaskennan Vihko-lomakkeen valmiiksi saamiseksi. Työtä riittää vielä ainakin seuraavaksi kahdeksi viikoksi. Karttaa on paranneltu, reittien pohjatiedot yhdistetty kolmesta eri lähteestä ("Vanha data", Hatikka ja MapInfoon dokumentoidut reitit) ja reittien tiedot on viety järjestelmään. Lähestulkoon kaikkia ominaisuuksia joita talvilintulaskentaa varten kehitetään on mahdollista ja tullaan käyttämään myös muiden tutkimusten lomakkeissa ja myös retkilomakkeessa. Näitä ovat mm.: Paikkojen filteröinti alueittain (talvilintulaskennan tapauksessa lintuyhdistysalueittain) ja karttatyökalun ominaisuudet (paranneltu ulkoasu ja käytettävyys, viiva jolla on suunta, vahvistus poistettaessa kaikki kuviot). Yleiskäyttöisiä ovat myös lomakkeiden uudet help -ominaisuudet ja uudentyyppiset virhetarkistukset (sekä saman tien reagioivat että vasta lomakkeen tallennuksen yhteydessä tehtävät). 2017_08_11_talvilintulomaketta - Vihkon karttatyökalun kuvioiden visualisointia on paranneltu Vieraslajien torjuntatoimien Vihko-lomake Kuntia ja muita toimijoita varten kehitettävää vieraslajien torjuntatoimien kirjaamisen lomaketta on kehitetty hiukan eteenpäin. Käyttäjähallinta Korjattu ongelma uuden Laji.fi tunnuksen luonnin vahvistussähköpostiin liittyen. Vahvistamisen jälkeen sivuston oli tarkoitus siirtyä eteenpäin siihen osoitteeseen, johon käyttäjä oli menossa ennen kuin ryhtyi luomaan uutta tunnusta, mutta tässä oli pieni vika. Muilla tunnistautumisvälineillä vikaa ei ollut. Palvelutason nosto Viime viikkoina on tullut erilaisista syistä runsaasti teknisiä katkoja. Olemme selvittäneet niiden syitä, lieventäneet seurauksia ja tehneet varotoimenpiteitä vastaavanlaisia katkoja varten. Olemme myös aloittaneet teknisen päivystyksen viikonloppuisin klo 9-17. Lisäksi valmistelemme kriittisten palveluiden kahdentamista. Taksonomia Lajitietokeskuksen Taxon editorin lajikuvausten kirjoittamista on parannettu käyttäjäystävällisemmäksi. Lisäksi on luotu uusi rooli joka sallii pääsyn antamisen editoriin siten, että roolin saajan on mahdollista ainoastaan syöttää lajikuvauksia ja ladata tunnistuskuvia. Punaisen kirjan 2019 uhanalaisuuarvioinnin syöttölomakkeeseen on tehty useita korjauksia ja muutamia pieniä parannuksia. Taxon editoriin on lisätty kaksi uutta synonyymityyppiä: basionyymi ja väärinkirjoitettu nimi. Putkilokasvien nimistö on uusittu täysin. Uusi nimistö noudattaa pian julkaistavan uuden retkeilykasvion nimistöä. Edellinen nimistö perustui Kasviatlaksen nimistöön. Rajapinnat ja taustapalvelut Olemme lisänneet pieniä käyttäjälle näkymättömiä paranuksia taustapalveluihin. Esimerkiksi nyt on mahdollista rajata automaattinen lajinimien syöttö vain vieraslajeihin ja syöttö palauttaa nyt paremmin hakutuloksia. Tietovaraston rajapinnan vastaukseen voi valita nyt tiedon siitä mitkä nimet tulee kursivoida. Laatumerkintöjen poistoon liittyviä ongelmia on korjattu. Tietovarastoon api.laji.fi -palvelusta tulevat tiedot jaetaan nyt useampien lähteiden alle, jotta tietyn tyyppisten tietojen udelleenprosessointi on helpompaa. Tietovaraston tulkintojen logiikkaa on paranneltu useilla tavoilla, mm. luovutettuihin kuntiin ja ennen itsenäisyyttä Suomen alueelta tehtyihin havaintoihin. Havainnon kunnan tulkinta tehtiin ennen 50m tarkkuudella, joten joskus havainto joutui erheellisesti useaan kuntaan. Tätä tarkkuutta on nyt laskettu viiteen metriin.

Työn alla nyt

Nyt käynnissä olevan kahden viikon jaksossa työn alla ovat seuraavat ominaisuudet. Vihko Vihkoon lisätään paljon uusia yleisiä ja lajiryhmäkohtaisia tietokenttiä, joita voi käyttää havainnon yhteydessä. Omat paikat -ominaisuus viimeistellään valmiiksi. Työ talvilintulaskenan parissa jatkuu. Tiedossa on viitisen bugia, jotka korjataan. Havaintohaku Tietovarastoon on lisätty paljon tiedon laatuun liittyviä tarkistuksia. Lisäämme "Omat havainnot" -hakuun varoituksen omista ongelmallisista tietueista. Lajitunnistuspalvelu Edellisessä tiedotteessa kuvattu lajitunnistuspalvelu on yhä työn alla. Taustapalvelut ovat valmiina, mutta käyttäjälle näkyvä käyttöliittymä on vielä kesken. Lisäsimme mahdollisuuden tehdä uudenlainen laatumerkintä "mahdoton tunnistaa" jota voi käyttää kuvista, joista ei voi päästä lajitason määritykseen. Tällä hetkellä olemme määritelleet, että jos kaksi käyttäjää merkitsee kuvan "mahdottomaksi tunnistaa", kuvaa ei enää näytetä lajitunnistuspalvelussa. Käyttäjähallinta Lisäämme mahdollisuuden muutta omia tietoja kuten nimeä ja sähköpostiosoitetta. Lisäämme mahdollisuuden linkittää Hyönteistietokannan, Hatikoiden (vanha ja uusi) ja linnustonseurannan Lintuvaara-tunnukset omaan tiliinsä. Tunnusten linkityksen jälkeen "Omat havainnot" -haku alkaa näyttämään myös kyseisistä lähteistä tulevia tietoja. Lisäämme myös käyttäjää avustavia selitetekstejä käyttäjähallintaan, mm. liittyen eri tunnistautumisvälineiden linkitykseen ja tunnistautumisvälineiden välisiin eroihin (kaikki ovat samanarvoisia, pl. muutama palvelu joihin vaaditaan Facebook ja Google tunnistautumista vahvempi tunnistautuminen).