Kansallista vieraslajiluetteloa ehdotetaan päivitettäväksi – tutustu ja ota kantaa

24.03.2023 14:32 - Liisa-Maija Aukia

Maa- ja metsätalousministeriö esittää päivitettäväksi kansallista haitallisten vieraslajien luetteloa ja siihen liittyvää asetusta. Luetteloon ehdotetaan lisättäväksi kanadanpiisku, korkeapiisku, isopiisku, vuorivaahtera, viitapihlaja-angervo, valkopajuangervo ja isotuomipihlaja sekä mustapääetana. Lausuntoja pyydetään 3.5.2023 mennessä.

Haitalliset vieraslajit ovat luonnon monimuotoisuuden yksi suurimmista uhkatekijöistä. Vieraslajien torjunta onkin keskeistä luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Torjunnassa on tärkeää keskittyä kiireellisimmin ja kustannustehokkaimmin torjuttaviin lajeihin. Tällaisia lajeja ovat haitallisten vieraslajien luetteloon nyt ehdotettavat kahdeksan uutta lajia.

Arviointi koski yhteensä 38 lajia tai lajiryhmää. Kaikkia lajeja ei tässä vaiheessa ehdotettu jatkotarkasteluun, sillä monen lajin osalta haitoista ja hallintakeinoista tarvitaan yhä lisää tutkimusta. Lisäksi monen lajin, kuten kyttyrälohen ja valkohäntäpeuran, kohdalla vieraslajilainsäädännön ei katsottu auttavan vähentämään haittoja merkittävästi nykyistä tehokkaammin.