Degraded service performance / Försämrad serviceprestanda 28.6.- 1.7. -

01.07.2022 06:02 - Esko Piirainen (modifierad: 01.07.2022 09:08)

Searching occurrences is slow at the moment because of heavy user load and ongoing data reprocessing tasks. Please, try again later and sorry for the inconvenience!

Förekomstsökning fungerar inte för tillfället. Vänligen försök igen senare!