Havaintoaineston karkeistukset

Lajitietokeskuksen havaintoaineistojen tietovaraston julkisen puolen tietoja karkeistetaan lajien sensitiivisyyssyistä, havainnoijien omasta pyynnöstä tai aineiston luovuttajan taholta. Tällä dokumentoidaan eri karkeistustasot.

KarkeistusKoordinaatitAikaMuuta
1KM1 km tai 0.01 astettaVuosiHavainnoijat, muokkaajat, muokkauspvm, yms metatiedot poistetaan. Kaikki lisämuuttujat (faktat) poistetaan paitsi havaintoon jätettään yksinkertaiset numeeriset arvot. Kaikki kommenttikentät poistetaan.
5KM5 km tai 0.05 astettaVuosiKuten yllä
10KM10 km tai 0.1 astettaVuosiKuten yllä; Kunta poistetaan.
25KM25 km tai 0.25 astettaVuosiKuten yllä
50KM50 km tai 0.5 astettaVuosiKuten yllä; Eliömaakunta poistetaan.
100KM100 km tai 1 asteVuosiKuten yllä
HIGHESTEi näytetäVuosiKuten yllä

Lisäksi, mikäli sensitiivinen havainto on tallennettu samaan havaintoerään muiden havaintojen kanssa, sensitiivinen havainto irroitetaan havaintoerästään erilliseksi eräksi ja irroitetut havainnot tulevat näkyviin 7-15 päivän viiveellä, jotta havaintoa ei voisi vertailla muihin tallennusajan perusteella.

Kuvat. Havaintoa karkeistettaessa poistetaan samaan havaintoerään ja havaintopaikkaan liittyvät kuvat (etikettikuvat, yleiskuvat paikasta). Varsinaiseen havaintoon liitetyt kuvat jätetään aina näkyville. Kuvien EXIF-tiedot poistetaan.

Tutkimuskarenssi. Tutkimuskarenssisyistä karkeistetuista havainnoista poistetaan kaikki lisämuuttujat (faktat) ja ne karkeistetaan 100KM tasolle.

Jos havaintoerän havaintoja on karkeistettu, kerrotaan myös karkeistuksen syy. Tämä voi olla jokin seuraavista:

  • Sensitiivisten lajien luetteloon perustuva karkeistus
  • Käyttäjän pyynnöstä tehdy karkeistus
  • Aineiston luovuttajan mukautettu karkeistus
  • Tutkimuskarenssiaika