Havaintoaineston karkeistukset

Lajitietokeskuksen havaintoaineistojen tietovaraston julkisen puolen tietoja karkeistetaan lajien sensitiivisyyssyistä, käyttäjien pyynnöstä ja aineiston luovuttajan taholta. Lajitietokeskus tarjoaa tällä sivulla dokumentoidut karkeistustasot.

KarkeistusKoordinaatitAikaMuuta
1KM1 km tai 0.01 astettaVuosiHavainnoijat, muokkaajat, muokkauspvm, yms metatiedot poistetaan. Kaikki lisämuuttujat (faktat) poistetaan paitsi havaintoon jätettään yksinkertaiset numeeriset arvot. Kaikki kommenttikentät poistetaan.
5KM5 km tai 0.05 astettaVuosiKuten yllä
10KM10 km tai 0.1 astettaVuosiKuten yllä; Kunta poistetaan.
25KM25 km tai 0.25 astettaVuosiKuten yllä
50KM50 km tai 0.5 astettaVuosikymmenKuten yllä; Eliömaakunta poistetaan.
100KM100 km tai 1 asteVuosikymmenKuten yllä
HIGHESTEi näytetäVuosikymmenKuten yllä

Kuvat. Havaintoa karkeistettaessa havaintoerään ja havaintopaikkaan liittyvät kuvat (etikettikuvat, yleiskuvat paikasta) poistetaan. Varsinaiseen havaintoon liitetyt kuvat jätetään aina näkyville.

Tutkimuskarenssi. Tutkimuskarenssisyistä karkeistetuista havainnoista poistetaan kaikki lisämuuttujat (faktat) ja ne karkeistetaan 100KM tasolle.

Jos havaintoerän havaintoja on karkeistettu, kerrotaan myös karkeistuksen syy. Tämä voi olla jokin seuraavista:

  • Sensitiivisten lajien luetteloon perustuva karkeistus
  • Käyttäjän pyynnöstä tehdy karkeistus
  • Aineiston luovuttajan mukautettu karkeistus
  • Tutkimuskarenssiaika