Insamlingstävlingsformulär

Laji.fi-serien är en tävlingsserie för elever i grundskolans högre klasser samt på andra stadiet. I tävlingen deltar man genom att fylla i iakttagelser i laji.fi-databasen. Genom att delta via den elektroniska databasen kommer iakttagelserna till nytta för forskningen.

Läs noggrant igenom tävlingsreglerna, anvisningarna och all information om tävlingen innan deltagande på sidan www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu. (För tillfället finns informationen tyvärr endast på finska.)

I tävlingens laji.fi-serie fyller man i iakttagelser av minst 20 arter i databasen. Tävlingstiden är 1.5–30.10.2018. Temat är arter av byar och städer, så koncentrera dig på dem i artsamlingen.

Anvisningar för ifyllandet av blanketten: http://cms.laji.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kokoelmakilpailu_ohjeet_2018.pdf

Tävlande fyller i en självutvärderingsblankett som inlämnas utöver tävlingsbidraget. En av tävlingskriterierna är en noggrant utförd självutvärdering. I blanketten för årskurs 7–9 och andra stadiet ställs dessutom frågor om insamlandet av tävlingssamlingen. Svaren används anonymt i forskningssyfte endast om den tävlande ger sitt medlåtande.

Självutvärderingsblanketten (tyvärr enbart på finska) hittar du här, årskurs 7–9 och andra stadiet: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89201/lomake.html (För tillfället finns formen tyvärr endast på finska.)

Tävlingen arrangeras av Biologi- och geografilärarförbundet Bmol r.f. i samråd med laji.fi-databasen och Pinkka-plattformen. Som medarrangör fungerar projektet KOPPI vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. KOPPI undersöker biologiska artsamlingars användning i undervisningssyfte.


Bruksanvisningar | Användarvillkor