Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kannanotto: Koirasusi on haitallinen vieraslaji ja uhka Suomen susikannalle

02.07.2024 09:47 - SaraL (modifierad: 02.07.2024 10:13)

Luonnonvarakeskuksen tuoreimmista DNA-näytekeräyksistä vuosilta 2023-2024 paljastui kolme koirasutta. Vieraslajiasioiden neuvottelukunta muistuttaa, että koirasusi on haitallinen vieraslaji. Koirasudet tulee poistaa luonnosta mahdollisimman nopeasti, koska ne ovat vakava uhka Suomen susikannan suojelulle. Riski siihen, että uudet koirasusisukupolvet hakeutuvat uusille reviireille ja pariutuvat susien kanssa on korkea.

Luonnonvarakeskuksensusien DNA-näytekeräyksestä paljastui toukokuussa yksi koirasusi Närpiöstä, yksi Haminasta ja yksi Lappeenrannasta. Ylämaan alueella liikkuvasta koirasusilaumasta tehdään havaintoja jo kolmatta vuotta.

Vieraslajilainsäädäntö määrittelee koirasuden haitalliseksi vieraslajiksi. Yksittäiset koirasudet ja koirasusia sisältävät laumat tulee poistaa luonnosta viipymättä. Koirasudet risteytyvät suden kanssa ja risteymäjälkeläiset voivat levitä uusiin susilaumoihin. Risteytyminen uhkaa Suomen susikannan geneettistä puhtautta ja elinvoimaisuutta.  Riskinä on, että domestikaatiossa koiralle valikoituneet ominaisuudet ja koirien perinnölliset sairaudet heikentävät suden selviytymistä luonnossa.

Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut vuonna 2019 julkaistussa Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa, että risteymäyksilöt poistetaan luonnosta Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.

Koirasudet nousivat otsikoihin Ylämaan koirasusilauman vuoksi. Vuosina 2022 ja 2023 laumasta on saatu näytteitä kuudesta koirasudesta ja vuoden 2024 näytteiden mukaan lauman yksilöitä on levinnyt Närpiöön ja Haminaan. Lappeenrannassa poliisin päätöksellä joulukuussa 2023 lopetettu koirasusi ei ollut sukua Ylämaan laumalle.

Ylämaan koirasusilauma elää riistakamerahavaintojen mukaan edelleen Venäjän rajan molemmin puolin.  Nykyisten tietojen mukaan laumasta on lähtenyt yksilöitä kevään aikana ja koirasusia on havaittu lähiseuduilla. Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat lauman poistoon loppuvuodesta 2022 ja uudestaan alkuvuodesta 2023, mutta luvat laitettiin täytäntöönpanokieltoon valitusten johdosta ja kumottiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.  Korkeimman hallinto-oikeuden 17.5.2024 antaman ennakkopäätöksen myötä sovellettu poikkeuslupamenettely kuitenkin todettiin oikeaksi toimintatavaksi, mikä selkeyttää tilannetta jatkossa.

Poistaminen on haastava tehtävä

Koirasusien poistaminen luonnosta on haastavaa, sillä koirasuden ja suden erottaminen on luonnossa usein mahdotonta. Se voidaan tehdä varmuudella vain DNA-analyysilla. Risteymäyksilöiden valikoiva poistaminen laumasta on käytännössä mahdotonta, sillä eläimen ulkonäkö ei luotettavasti kerro yksilön perimästä.

Koirasusien poisto tulee toteuttaa Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Luvan perusteena tulee olla DNA-analyysi, jolla on varmistettu poistettavan eläimen tai poistettavassa laumassa elävän eläimen laji koirasudeksi. Pyynnin toteuttajien oikeusturvan takia poikkeuslupa tulee myöntää sutta koskevana, sillä koirasusien pyynnin yhteydessä on mahdollista, että myös puhdas susi tulee poistetuksi.

DNA-näytteet antavat arvokasta tietoa

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta kannustaa välittämään tietoa epäillyistä koirasusista paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle sekä Suomen riistakeskukselle. Epäilyistä yksilöistä pyritään hankkimaan uloste-, virtsa-, veri- tai karvanäyte DNA-määrityksiä varten ja ne toimitetaan Luonnonvarakeskukselle analysoitavaksi.

Lisätietoja antaa:

Teemu Niinimäki

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan viestintäjaoston puheenjohtaja

teemu.niinimaki@wwf.fi

050 524 3206