Beståndsberäkning för vitsvanshjort är publicerad

15.03.2024 07:58 - Ella Ahti (modifierad: 15.03.2024 09:36)

Det är fortsatt färre vitsvanshjortar i Finland. Enligt Naturresursinstitutet fanns det cirka 117 000 vitsvanshjortar i Finland under vintern 2023-2024. Konfidensgrad 95 % motsvarar 110 000-124 000 individer.

Läs mer här: Beståndsberäkning för vitsvanshjort