Lär dig att identifiera invasiva främmande snigelarter!
26.01.2024 13:01 - Ella Ahti (modifierad: 26.01.2024 14:00)

År 2023 uppdaterades den nationella listan över invasiva främmande arter till att omfatta mm. två arter av sniglar: mördarsnigel och svarthuvad snigel. Uppdateringen medförde också en förändring som innebär att markägare från och med den 15 augusti 2023 är skyldiga att utrota angrepp av dessa invasiva arter. 

För att förenkla identifieringen av invasiva främmande snigelarter har vi utarbetat ett identifieringdiagram som visar, tillsammans med de invasiva arterna, arter som oftast förväxlas med dem. 

Diagrammet finns tillgängligt som pdf -dokument från länken nedan. Du kan använda länken för att zooma in på diagrammet eller till och med skriva ut det själv. 

Bestämnisnyckeln av sniglar, Luke 2023 (pdf)