djurAnimalia

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Animalia
Auktor
Linnaeus, 1758
Rekommenderade triviala namn
djur
identifiering
http://tun.fi/MX.37602
Taxonomisk nivå
rike
Antal DNA-streckkoder
0 (Animalia)
0 (Metazoa)
Total 28421 arter