leddjurArthropoda

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Arthropoda
Auktor
von Siebold, 1848
Rekommenderade triviala namn
leddjur
identifiering
http://tun.fi/MX.37605
Taxonomisk nivå
fylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Antal DNA-streckkoder
Total 26504 arter