leddjurArthropoda

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Arthropoda
Auktor
von Siebold, 1848
Rekommenderade triviala namn
leddjur
identifiering
http://tun.fi/MX.37605
Taxonomisk nivå
fylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Antal DNA-streckkoder
Total 26481 arter