kräftdjurCrustacea

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Crustacea
Rekommenderade triviala namn
kräftdjur
identifiering
http://tun.fi/MX.53343
Taxonomisk nivå
underfylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Expert
  • Risto Väinölä
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Kräftdjur
Total 376 arter