storkräftorMalacostraca

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Malacostraca
Rekommenderade triviala namn
storkräftor
identifiering
http://tun.fi/MX.53367
Taxonomisk nivå
klass
Expert
  • Risto Väinölä
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Kräftdjur
Total 70 arter