nässeldjurCnidaria

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Cnidaria
Auktor
Hatschek, 1888
Rekommenderade triviala namn
nässeldjur
identifiering
http://tun.fi/MX.53070
Taxonomisk nivå
fylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Expert
  • Risto Väinölä
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Övriga organismer
  • Svampdjur, mossdjur och nässeldjur
Total 11 arter