pilmaskarChaetognatha

  • Översikt
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Chaetognatha
Auktor
Leuckart, 1854
Rekommenderade triviala namn
pilmaskar
identifiering
http://tun.fi/MX.200055
Taxonomisk nivå
fylum
Antal DNA-streckkoder