trögkrypare (björndjur)Tardigrada

  • Översikt
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Tardigrada
Auktor
Doyére, 1840
Rekommenderade triviala namn
trögkrypare
identifiering
http://tun.fi/MX.70015
Taxonomisk nivå
fylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Expert
  • Risto Väinölä
Antal DNA-streckkoder
Total 57 arter