ringmaskarAnnelida

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Annelida
Auktor
Lamarck, 1809
Rekommenderade triviala namn
ringmaskar
identifiering
http://tun.fi/MX.53069
Taxonomisk nivå
fylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Experter
  • Pedro Cardoso
  • Risto Väinölä
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Maskar
  • Ringmaskar
Total 179 arter