blötdjurMollusca

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Mollusca
Auktor
Linnaeus, 1758
Rekommenderade triviala namn
blötdjur
identifiering
http://tun.fi/MX.52645
Taxonomisk nivå
fylum
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Experter
  • Pedro Cardoso
  • Risto Väinölä
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Blötdjur
Total 174 arter