Loiskimalaiset Bombus (Psithyrus)

Yleiskuvaus

Loiskimalaiset kuuluvat kimalaisten alasukuun Psithyrus ja ne loisivat muiden kimalaisten pesissä.
Lähde: Pinkka oppimisympäristö: AGRI-273 Entomologia: syventävä lajintuntemus - Pistiäiset – Hymenoptera
Kuvaustekstin laatijat:

MMK, Annukka Kukkola / Helsingin yliopisto

Tarkastanut: FM, Juho Paukkunen / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Bombus (Psithyrus)
Auktorit
Lepeletier, 1833
Yleiskieliset nimet
  • loiskimalaiset (suomi)
  • snylthumlor (ruotsi)
  • Cuckoo bumblebees (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.204729
Taksonominen taso
alasuku
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Pistiäiset