Loiskimalaiset Bombus (Psithyrus)

Yleiskuvaus

Yleensä harvakarvaisia, vahvaleukaisia ja kovapintaisia kimalaisia, joilla ei ole työläisiä. Loiskimalaiset eivät kerää siitepölyä eivätkä tuota vahaa, sillä kaikki lajit elävät yhteiskuntaloisina kimalaispesissä.

Alasukuun kuuluvat suomalaiset lajit:

lajiryhmä Bombus rupestris: kivikkoloiskimalainen (Bombus rupestris)

lajiryhmä Bombus bohemicus: mantuloiskimalainen (Bombus bohemicus)

lajiryhmä Bombus barbutellus: tarhaloiskimalainen (Bombus barbutellus)

lajiryhmä Bombus campestris: peltoloiskimalainen (Bombus campestris)

lajiryhmä Bombus sylvestris: kanervaloiskimalainen (Bombus flavidus)

                      kartanoloiskimalainen (Bombus norvegicus)

                      kirjoloiskimalainen (Bombus quadricolor)

                      pensasloiskimalainen (Bombus sylvestris)

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Dosentti Ilkka Teräs, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 4/2023

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Bombus (Psithyrus)
Auktorit
Lepeletier, 1833
Yleiskieliset nimet
  • loiskimalaiset (suomi)
  • snylthumlor (ruotsi)
  • Cuckoo bumblebees (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.204729
Taksonominen taso
alasuku
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Pistiäiset