Aitomehiläiset Apidae

Yleiskuvaus

Aitomehiläisiin kuuluu sekä aitososiaalisia, alkeellisesti sosiaalisia että erakkona eläviä mehiläislajeja. Suomessa kimalaiset (Bombus) ja tarhamehiläinen (Apis mellifera) muodostavat aitososiaalisia yhteiskuntia. Valtaosa heimon lajeista on kuitenkin erakkomehiläisiä. Osa lajeista on toisten mehiläisten pesäloisia.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: AGRI-273 Entomologia: syventävä lajintuntemus - Pistiäiset – Hymenoptera
Kuvaustekstin laatijat:

MMK, Annukka Kukkola / Helsingin yliopisto

Tarkastanut: FM, Juho Paukkunen / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Apidae
Auktorit
Latreille, 1802
Yleiskieliset nimet
  • aitomehiläiset (suomi)
  • långtungebin (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.53566
Taksonominen taso
heimo
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • MVL.232
  • Pistiäiset
Yhteensä 74 lajia