Ål Anguilla anguilla

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Anguilla anguilla
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
  • ankerias (finska)
  • ål (svenska)
  • European eel (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53112
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 CR – Akut hotad
  • 2010 EN – Starkt hotad
  • 2000 NE – Ej bedömd
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar