Ålartade fiskar Anguilliformes

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
Vetenskapligt namn
Anguilliformes
Triviala namn
  • ankeriaskalat (finska)
  • ålartade fiskar (svenska)
  • Eels (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53109
Taxonomisk nivå
ordning
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper