Catocala promissa

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
Vetenskapligt namn
Catocala promissa
Auktor
(Denis & Schiffermüller, 1775)
Triviala namn
 • tammiritariyökkönen (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.62326
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Administrativa status
 • Skogsbevarande områden – SUMI- projekt 2020 ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 NT – Nära hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • MVL.232
 • Fjärilar