Cyclophora annularia

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Cyclophora annularia
Auktor
(Fabricius, 1775)
Triviala namn
  • vaahteravyömittari (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.61757
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
  • Mycket sällsynt
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 NT – Nära hotad
Experter
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Mätare
  • Storfjärilar