Högnordisk gräsfjäril Erebia medusa polaris

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Erebia medusa polaris
Auktor
Staudinger, 1871
Triviala namn
 • ruijannokiperhonen (alalaji polaris) (finska)
 • högnordisk gräsfjäril (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60985
Taxonomisk nivå
underart
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga II ?
 • EU:s habitatdirektiv bilaga II, Finlands Natura-arter ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 NT – Nära hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Dagfjärilar
 • Storfjärilar