Linjesprötat timjanfjädermott Merrifieldia leucodactyla

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Merrifieldia leucodactyla
Auktor
(Denis & Schiffermüller, 1775)
Triviala namn
 • ajuruohosulkanen (finska)
 • linjesprötat timjanfjädermott (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60709
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 NT – Nära hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Fjärilar
 • Mikrofjärilar