Flygekorre Pteromys volans

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Pteromys volans
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • liito-orava (finska)
 • flygekorre (svenska)
 • Siberian Flying Squirrel (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.48243
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2015 NT – Nära hotad
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 VU – Sårbar
Expert
 • Thomas Lilley
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Däggdjur
 • Små däggdjur