Rosenvingad gräshoppaBryodemella tuberculata

 • Översikt
 • Taksonomi
 • Förekomst
 • Prov
 • Hot

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Bryodemella tuberculata
Auktor
(Fabricius, 1775)
Triviala namn
 • ruususiipisirkka (suomi)
 • rosenvingad gräshoppa (ruotsi)
Identifierare
http://tun.fi/MX.43216
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Hotade arter (Naturvårdsförordning 14.2.1997/160, bilaga 4 19.6.2013/471) ?
 • Särskilt skydda arter (Naturvårdsförordning 14.2.1997/160, bilaga 4 19.6.2013/471) ?
 • Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
Rödlistekategori
 • 2019 CR – Akut hotad
 • 2010 CR – Akut hotad
Experter
 • Sami Karjalainen
 • Heidi Viljanen
 • Pasi Sihvonen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Vårtbitare, syrsor, gräshoppor