Kransslinga Myriophyllum verticillatum

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Primära habitat
  • Vs – sjöar och tjärnar
Typ av förekomst i Finland
  • AOV - spontaneous, old, resident

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Utbredning i Finland

Allmän i hela Finland, utom i norra Lappland. Allmän i södra Finland

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon