Kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum

Suomalainen taksoni
Kyllä
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Ensisijainen elinympäristö
  • Vs – järvet ja lammet
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

  • Esiintyy havaintodatan perusteella – ei asiantuntijan arvioima

Levinneisyys Suomessa

Koko Suomessa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, yleinen etelässä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Sisävedet: runsasravinteiset järvet CC BY 4.0

Tästä taksonista tehtyihin havaintoihin on kirjattu seuraavia biotooppitietoja