Egentliga växter Plantae

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon