Slingor Myriophyllum

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon