Vågbandad pälsänger Attagenus woodroffei

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
Vetenskapligt namn
Attagenus woodroffei
Auktor
Halstead & Green, 1979
Triviala namn
 • vyöturkiskuoriainen (finska)
 • vågbandad pälsänger (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.192580
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mänsklig påverkan
 • Vanlig
Denna art är en invasiv art
EtableringFörekommer inte i vild i Finland
Administrativa status
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 NE – Ej bedömd
Experter
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Skalbaggar