Tässä palvelussa on työkaluja liito-oravien seurantaan: verkkolomake, ja Mobiilivihkon Liituri-lomake, joilla voi tallentaa monipuolisesti tietoa liito-oravista elinpiirien rajauksista yksittäisiin papanahavaintoihin. (Palveluiden käyttö edellyttää käyttölupaa, pyydä tätä sivun alareunassa).

Palvelu on tarkoitettu seurantaa ammattimaisesti toteuttaville tahoille. Seurantaa harjoittavat mm. kunnat, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset kuten Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, mutta myös järjestöt ja yksittäiset hankkeet, jotka keräävät ja hallinnoivat liito-oravatietoa.

Liito-oravan suojelu ja elinympäristöjen turvaaminen

Suomen kaikki merkittävät liito-orava-aineistot pyritään saamaan Lajitietokeskuksen kautta käytettäväksi.

Liito-orava-LIFE

Liito-oravan seurannan kehittäminen tapahtuu Liito-orava-LIFE -hankkeessa:

Liito-orava-LIFE (Flying Squirrel LIFE, LIFE17/NAT/FI000469)

  • Euroopan Unionin LIFE -luontohanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2025
  • Tavoitteena parantaa liito-oravan suojelua ja turvata sen elinympäristöjä Suomessa ja Virossa.
  • Hankekumppaneita on Suomessa 13 ja Virossa 4.
Liito-orava LIFE -hankkeen partnereiden logot.

Webinaari liito-oravaseurannan työkaluista

Tämän seurantajärjestelmän tekoon on saatu tukea Euroopan komission LIFE-rahoituksesta. Järjestelmä on tekijöiden suunnittelema, eikä Euroopan komissio tai EASME ota vastuuta sen tulkinnasta tai käytöstä.