Vihkon havaintojen tallennuksen suuntaviivat

Nämä suuntaviivat antavat ohjeita Vihkon käyttämiseen, jotta sen havaintodata olisi laadukasta ja käyttö asiallista. Suuntaviivojen päivityksistä tiedotetaan Vihkon uutiskirjeissä.

Vihko-havaintopalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti omien luontohavaintojen tallentamiseen, kaikista lajeista ja kaikkialta maailmasta. Tallentamisessa on noudatettava näitä tallennuksen suuntaviivoja.

Havaintojen on oltava perustellusti oikein määritettyjä (tunnistettuja). Jos määritys on esimerkiksi arvaus tai havainto on jollakin muulla tavalla epävarma, merkitse se epävarmaksi. Tällöin havaintojen käyttäjä voi päättää, haluaako hän käytettäväkseen myös epävarmat havainnot.

Vihko on tarkoitettu ensi sijassa havainnoille luonnonvaraisista eliöistä. Puutarhakasvit, kotieläimet tai esimerkiksi sisätiloissa kasvatetut hyönteiset voi tallentaa havaintoina, kunhan merkitsee ne ei-luonnonvaraisiksi.

Vihkoon ei pidä tallentaa muita kuin itse tehtyjä havaintoja (esim. olet itse tehnyt havainnon tai ollut paikalla), paitsi jos

  1. Tallentamiseen on saatu havaintojen tekijän lupa.
  2. Havainnot ovat vapaasti yleisessä käytössä tallennusaikana (esim. julkaistu sanomalehdessä.)
  3. Kyse on vanhojen julkaistaviksi tarkoitettujen havaintojen digitoinnista (esim. havainnot, jotka kerätty tutkimuskäyttöön.)

Jos haluat tallentaa muita kuin omia havaintojasi muutenkin kuin satunnaisesti ja vähäisessä määrin, Lajitietokeskuksen Aineistopankki on parempi palvelu. Siinä havaintoja pääsee tarvittaessa käsittelemään useampi henkilö, ja havainnot voidaan pitää yhdessä ja kuvailla yhtenäisenä aineistona. Aineistopankki sopii esim. digitoidulle vanhalle datalle.