Vihkon havaintojen tallennuksen suuntaviivat

Vihko-havaintopalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti omien luontohavaintojen tallentamiseen, kaikista lajeista ja kaikkialta maailmasta. Tallentamisessa on noudatettava näitä tallennuksen suuntaviivoja.

Jos haluat tallentaa muita kuin omia havaintojasi, Lajitietokeskuksen Aineistopankki on usein parempi palvelu.

Käyttäjä ei saa tallentaa palveluun havaintoja, jotka eivät ole hänen itsensä tekemiä, paitsi jos

  1. Tallentamiseen on saatu havaintojen tekijän lupa.
  2. Havainnot ovat vapaasti yleisessä käytössä tallennusaikana. (esim. julkaistu sanomalehdessä)
  3. Kyse on vanhojen julkaistavaksi tarkoitettujen tietoaineistojen digitoinnista. (esim. aineistot, jotka kerätty tutkimuskäyttöön)