Virva-viranomaisrajaukset

Yhtenäiset hakurajaukset viranomaistyön tueksi

Yhteistyössä ELY-keskusten, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa on päätetty yhtenäisestä Virva-viranomaisrajauksesta, jota voidaan käyttää lähtökohtana, kun Viranomaisportaalissa tehdään eliölajihavaintoihin kohdistuvia aineistohakuja viranomaistyön avuksi. Kaikkia oletusrajauksia voi muuttaa hakuvaiheessa, joko vaihtamalla tai poistamalla rajausvalintoja.

Virva-rajaus Viranomaisportaalissa.

Virva-rajausta voi käyttää myös Laji.fi-portaalissa, jos halutaan saada aikaiseksi viranomaisten tietohaun kanssa mahdollisimman yhdenmukainen aineisto. Käyttäjän on kuitenkin käytettävä omaa harkintaa ja tarpeen mukaan muuttaa hakukriteerejä vastaamaan oman hakunsa erityistarpeita.

Virva-rajaus kaikille avoimessa Laji.fi-portaalissa.

Virva-hakua täydennetään pääsääntöisesti aina tarkemmalla aluerajauksella (Paikka). Lisäksi uusitulla ”Rajaa eliöryhmillä” -työkalulla voi helposti valita mukaan otettavat eliöryhmät tai jättää ryhmiä pois (huom. eliöryhmät eivät täysin vastaa tieteellistä taksonomiaan perustuvaa ryhmittelyä – tieteellisiä taksoniryhmiä voit hakea myös Lajin nimi/taksonin nimi -kentässä). 

Taulukossa on luetteloitu Virva-hakuun automaattisesti valitut hakurajaukset:

Virva-viranomaisrajauksetMillä tahansa näistä: TAI/OR (täydelliset luettelot)
Hallinnollinen asemaUhanalaiset lajit (LSA, liite 4 2021/521)
Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)
Koko maassa rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 2a 2021/521)
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 2b 2021/521)
Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521)
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut putkilokasvit (LSA 1997/160, liite 3b 2021/521)
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa rauhoitetut putkilokasvit (LSA 1997/160, liite 3c 2021/521)
EU:n luontodirektiivin II-liite
EU:n luontodirektiivin IV-liite
EU:n lintudirektiivin I-liite
Suuret petolinnut (LSA 1997/160, 19 §)
EU:n lintudirektiivin muuttolinnut
UhanalaisuusCR – Äärimmäisen uhanalaiset
EN – Erittäin uhanalaiset
VU – Vaarantuneet
NT – Silmälläpidettävät
NollahavainnotMyös nollahavainnot
Havaintopaikan koordinaattien tarkkuus1000 m
MaavalintaSuomi
Aika1990 -
PaikkaKoordinaatit / Leikkaa edes vähän (oletuksena)
Laatu
AmmattilaisaineistotAsiantuntijan varmistama
Yhteisön varmistama
Ei arvioitu
Epävarma
Asiantuntevat harrastajatAsiantuntijan varmistama
Yhteisön varmistama
Ei arvioitu
KansalaishavaintojaAsiantuntijan varmistama
Yhteisön varmistama