Retkilomakkeen käyttöohje

Retkilomake on monipuolinen lomake, jolla voit tallentaa useita havaintoja kerrallaan, esim. yhden luontoretken havainnot kokonaisuutena. Havaintoja voi tallentaa yhdeltä tai useammalta eri paikalta, ja havaintopaikan tai retkireitin voi piirtää kartalle. Retkilomaketta voi myös mukauttaa omiin tarpeisiin valitsemalla millaisia kenttiä se näyttää. Yksittäisiin havaintoihin voi myös liittää tarkan paikan, valokuvia ja äänitteitä. Havainnot tulevat Laji.fi:hin kaikkien nähtäville (poislukien sensitiiviset ja yksityisinä tallentamasi havainnot) ja voit selata niitä Selaa havainnot osiossa valitsemalla siellä Omat havainnot.

1. Tallenna havaintolomakkeelle perustiedot

Havainnoijat
 • Oma nimesi tulee automaattisesti ensimmäiseksi havainnoijaksi.
 • Voit lisätä muita havainnoijia painamalla + painiketta. Lomake tunnistaa profiiliisi liitettyjen kavereiden nimet (ks. klikkaa oikeassa ylänurkassa Oma nimesi > Profiili), mutta voi kirjoittaa myös muiden havainnoijien nimet muodossa Etunimi Sukunimi.
 • Voit antaa kavereille oikeuden muokata lomaketta valitsemalla "Kyllä".
 • Huom: Samalla kaikista lomakkeen muokkaajista tulee myös havaintojen omistajia.
Nimien julkisuus
 • Oletusarvoisesti lomakkeen havainnoijien nimet liitetään havaintoon ja tulevat julkisesti näkyviin Laji.fi-portaalin kautta.
 • Voi estää tämän piilottamalla tiedot valitsemalla "Ei".
 • Huom: Piilotetutkin nimet ovat kuitenkin mm. viranomaisten käytettävissä. Tämä parantaa tiedon käyttökelpoisuutta mm. havaintojen luotettavuuden arvioimisen tukena.
Havaintojen tarkan paikkatiedon julkisuus
 • Sensitiiviset havainnot karkeistetaan automaattisesti (sensitiiviset havainnot irrotetaan alkuperäisestä havaintoerästä ja ne näkyvät viiveellä julkisesti).
 • Voit halutessasi karkeistaa havaintojesi julkisen paikkatiedon 10x10 km2 -ruutuun valitsemalla "Ei" valintaan: "Havainnon tarkat paikkatiedot ovat julkisia".
 • Huom: Tällöin tarkka paikka ei näy julkisesti, mutta on edelleen mm. viranomaisten käytettävissä.
Havaintojen ajankohta
 • Ajankohta havaintotapahtumalle voi olla yhdestä päivästä useaan päivään.
 • Voit myös antaa havaintopaikalle tai yksittäiselle havainnolle myöhemmässä vaiheessa tarkemman ajankohdan.

2. Tallenna paikka ja havaintoja

Rajaa havaintoalue kartalta
 • Voit piirtää kartalle retkeilypaikan ympyränä, suorakulmiona, monikulmiona, reittiviivana tai yksittäisenä pisteenä.
 • Vaihtoehtoisesti voit rajata alueen syöttämällä joko WGS84-koordinaatit tai yhtenäiskoordinaatit XY-napin avulla.
 • Huomaa, että vaikka valitset alueeksi laajan rajauksen, jokaiselle yksittäiselle havainnolle voit lisäksi tallentaa tarkemman sijainnin.
Kuvaile Havaintopaikka 1
 • Kirjaa havaintopaikan nimi. Suomalaisille havainnoille eliömaakunta ja kunta haetaan ja tallennetaan automaattisesti, mutta voit poistaa ylimääräiset paikannimet tarvittaessa.
 • Jos syötät kartalle useamman kuvion tai teet muutoksia niihin, paina Hae paikkatiedot, jotta alueisiin liittyvät paikannimet päivittyvät.
 • Ulkomaille sijoittuville kartan kuvioille haetaan vastaavasti maa, hallinnollinen maakunta ja kunta. Voit muuttaa näitä tarvittaessa.
 • Paikannimet-kenttään voit antaa kuntaa tarkemman nimen, esim. kylän tms.
 • Kirjaa vapaamuotoinen lyhyt kuvaus paikastasi. (Esim. "Metsätien pohjoispuolella")
 • Liitä halutessasi valokuva paikasta.
 • Ratas-ikonin takaa saat lisää paikkaan liittyviä kenttiä lomakkeelle, mm. tarkemman ajankohdan sekä biotooppiin ja keruumenetelmään liittyviä kenttiä, katso tarkemmin kohta 4.
Tallenna toistuvasti käyttämäsi paikka omaksi paikaksi
 • Voit tallentaa Retkilomakkeen paikan omaksi paikaksi Tallenna omana paikkana –napilla.
 • Tallennetun oman paikan voit ottaa käyttöön mm. Retkilomakkeelle valitsemalla Käytä omaa paikkaa heti kun avaat lomakkeen.
 • Kun lisäät seuraavia paikkoja Käytä omaa paikkaa -nappi on lomakkeen alaosassa.
Voit kopioida lomakkeen tiedot uusien havaintoerien pohjaksi esitäytetyksi lomakkeeksi
Jos kirjaat toistuvasti havaintoja samoilta havaintopaikoilta ja samalla tavalla – kotipihalta, kesämökiltä, työmatkalta –, kullekin paikalle voi myös tehdä esitäytetty lomake, jossa on esitäytettyinä havaintokerrasta toiseen toistuvat tiedot kuten koordinaatit, paikannimet, henkilönimet ja havainnointitapa.
 • Voit kopioida havaintoerän lomakepohjaksi avaamalla havaintoerän ja painamalla Luo esitäytetty lomake-nappia. Anna pohjalle nimi ja seliteteksti ja tallenna.
 • Kun sinulla on valmiita esitäytettyjä lomakkeita voit käyttää sellaista Vihkon etusivulta > Esitäytetyt lomakkeet.
Kirjaa havaintosi
 • Eliöryhmä kannattaa valita Laji-kentän vasemman laidan ikonilla. Tällöin ehdotetut lajinimet tulevat vain ko. lajiryhmästä ja syöttövirheiden mahdollisuus pienenee.
 • Tietyille eliöryhmille (esim. linnut, lepakot, hyönteiset ja hämähäkkieläimet, kasvit) on määritelty oletuskentät helpottamaan kattavaa tietojen syöttöä.
 • Vakiokenttiä (jos lajiryhmää ei ole valittu) ovat taksonin nimi (laji), määrä, lisätiedot, määrityksen varmuus ja havaintotapa.
 • Laji-kenttään voit kirjoittaa yleiskielisen tai tieteellisen nimen. Jos nimeä ei löydy Lajitietokeskuksen taksonomisesta tietokannasta, sen voi kuitenkin tallentaa "tuntemattomana nimenä".
 • Määrä-kenttään voit ilmoittaa vapaasti haluamallasi tavalla havaittujen yksilöiden määrän tai esimerkiksi kasvuston koon. Tähän kirjoitetut numerot tulkitaan automaattisesti yksilömääräksi. (esim. 3/2m, 4p -> 9 yksilöä)
 • Lisäkenttiä voit lisätä ratas-ikonin kautta. Tämä valikoima muuttuu palvelun kehittyessä. Tarkemmin lisäkentistä ohjeen kohdassa 4. Vihko muistaa valintasi lajiryhmäkohtaisesti.
 • Valokuvia havainnostasi voit lisätä kamera-ikonin avulla
 • Tarkan sijainnin voit lisätä "aseta sijainti"-ikonin kautta. Havainnot ovat sitä arvokkaampia, mitä tarkempi paikka niistä on kirjattu, mutta älä kuitenkaan kirjaa pistemäistä sijaintia havainnoille, joiden sijaintia et tiedä tarkasti.
Lisää havainto tai kopioi havainto
 • Uuden havaintorivin voi lisätä Lisää havainto-napista.
 • Kopioi havainto -nappi lisää uuden samanlaisen havainnon, josta taksonin nimi ja yksilömäärät kuitenkin tyhjennetään.
Lisää paikka
 • Jos haluat sijoittaa kartalle uuden havaintopaikan ja liittää siihen uusia havaintoja, painamalla "Lisää paikka" -painiketta, saat perustettua uuden paikan puhtaalle karttapohjalle.
 • Uusi paikka saa numeron 2. Paikka numero 1 säilyy tallennettuine tietoineen oman valikkonsa alla.
Pikasyöttötila
Pikasyöttötilassa voin syöttää havaintorivin tärkeimmät, riveittäin muuttuvat tiedot yhteen kenttään, josta tiedot puretaan automaattisesti oikeisiin tietokenttiin. Tämän on tarkoitus nopeuttaa suurien havaintoerin syöttöä aktiiviharrastajilla, jotka syöttävät paljon havaintoja. Voit syöttää lajinimen esim. syöttämällä tieteellisen nimen loppuosan (epiteetti) kokonaan tai osittain.
 • Rajaa syötettävä lajiryhmä, jotta lajinimen syöttö lyhenteillä on mahdollista
 • Pikasyöttötila ei ole oletuksena päällä. Paina aloittaaksesi salamasymbolia ”Aloita pikasyöttö…”
 • Pikasyöttötilasta palaat normaaliin tilaan painamalla salamasymbolia ”Lopeta pikasyöttö…”
 • Syöttöformaatti on muotoa (suluissa olevat eivät ole pakollisia tietoja): (yksilömäärä) laji (koiraiden määrä) (naaraiden määrä)
 • Muut kuin kullakin rivillä annettavat pakolliset tiedot kopioidaan seuraavaan havaintoriviin. Valitse tarvittavat lisäkentät ja niiden arvot ennen kuin aloitat lajien syötön, näin saat toistuvien kenttien vakioarvot mukaan kaikkiin havaintoriveihin
 • Lajinimeä ei tarvitse syöttää kokonaan, riittää että syöttää pätkän nimestä, joka on yksikäsitteinen annetussa lajiryhmärajauksessa
 • Jos syötettyä lajinimen osaa ei saatu kytkettyä yksiselitteisesti yhteen lajiin, havaintotaulukon viimeiseen riviin tulee oranssi kolmio varoituksena (tuntematon nimi). Se ei estä tallentamista, mutta kannattaa tarkastaa etenkin kotimaisia lajeja tallentaessa
Pikakomennot
 • Voit liikkua lomakkeella myös pikanäppäinkomentojen avulla. Komentovalikon saat näkyviin painamalla lomakkeen yläosassa "Pikanäppäimet" -nappia.

3. Tallennus

 • Järjestelmä tallentaa automaattisesti tekemäsi kirjaukset selaimesi muistiin, joten selaimen kaatuminen tms. häiriö ei kadota kirjattuja havaintoja. Tallentamattomat havainnot löytyvät Vihkon etusivulta punaisella ikonilla merkittynä.
 • Palvelun alalaidassa on tallentamiseen liittyen kolme vaihtoehtoa: "Tallenna julkisena (CC-BY)", "Tallenna julkaisematta" ja "Poistu tallentamatta".
 • "Tallenna julkisena" -valinnan avulla voit julkaista havaintosi Laji.fi-portaalin kautta avoimena datana. Avoin tieto on muiden käytettävissä Creative Common 4.0 Nimeä -lisenssin käyttöehtoja noudattaen (Lue lisää avoimuudesta).
 • "Tallenna luonnoksena" tallentaa lomakkeelle tekemäsi tiedon pysyvästi mutta vain omaa käyttöäsi varten. Nämä tiedot voit kuitenkin julkaista milloin tahansa niin päätät palaamalla lomakkeeseen ja valitsemalla "Tallenna julkisena"-painike.
 • "Poistu tallentamatta" poistaa lomakkeen ja kaikki kirjaamasi havainnot.

4. Tarkemmat tiedot keruumenetelmästä, biotoopista ym. löytyvät lisätiedoista Ratas-ikonilla

Pakollisten yllä esiteltyjen havainnon perustietojen lisäksi on usein hyödyllistä täyttää tarkempia tietoja, joista voi olla monella tapaa hyötyä. Yksilömääristä saa paremman kuvan todellisesta runsaudesta, jos keruumenetelmä ja ilmoituksen lajiryhmäkohtainen kattavuus ja havainnointiin käytetty aika on annettu. Lajin elintavoista saadaan tärkeää tietoa, jos biotooppi tai kasvualustatiedot annetaan. Tarkempi tieto tekee havainnoista tutkimuksellisesti merkittävämpiä ja käyttökelpoisia esim. arvioitaessa lajien kantojen muutoksia. Käyttämällä avainsanaa saa tulevaisuudessa haettua tietyn oman tai julkisen projektin havainnot.
Koko havaintoerä
 • Avainsanat (tägit): voit antaa nimen projektille, jotta pystyt hakemaan siihen liittyvät havaintoerät helposti yhdellä avainsanalla, ja saat tilaston Havainnot-osiosta esim. havaintokarttana, listana havaituista lajeista, lajimäärästä yksilömäärästä jne.
Paikka
 • Biotooppi, tähän voit valita yhden tai useamman valmiiksi määritellyn biotooppi- eli elinympäristötyyppiä parhaiten kuvaavan luokan
 • Biotoopin kuvaus, voit vapaasti kuvata tarkemmin biotooppia
 • Sää, voit antaa säätietoja kuten lämpötila, pilvisyys, tuuli
 • Lisätiedot, havainnointitapahtumaan tai havaintoon esim. eläimen käytös liittyvää tarkempaa tietoa
 • Keruumenetelmä, valitse yksi keruumenetelmä kuvaamaan menetelmää, jolla havainto on tehty
 • Keruumenetelmän lisätiedot, voit kuvata tarkemmin esim. pyydystyyppiä tai käytetty syöttiä ym. keruumenetelmää täsmentävää tietoa
 • Pyydysten lukumäärä, käytettyjen pyydysten lukumäärä
 • Havaintopäivien lukumäärä, miten monena päivänä havainnointia on tehty (välttämättä ei jokaisena ilmoitetun havaintojakson päivänä)
 • Havainnointiminuutit, voit ilmoittaa tarkan havainnointiin käytetyn ajan
 • Kattavasti kirjattu taksoni jos kaikki yksilöt on määritetty sekä mahdollisesti yksilömäärät laskettu joistakin eliöryhmistä (esim. linnut, nisäkkäät tai päiväperhoset jne.), voit ilmoittaa eliöryhmät sekä kattavuudet
 • Korkeus meren pinnasta, ilmoita havaintopaikan korkeus metreinä
 • Koordinaatin tarkkuus metreinä, etenkin, jos havaintopiste ei tarkka on syytä ilmoittaa tämä tieto
Havainto
 • Koiraiden lukumäärä
 • Naaraiden lukumäärä
 • Sukupuoli
 • Biotooppi
 • Biotoopin kuvaus
 • Keruumenetelmä, valitse yksi keruumenetelmä kuvaamaan menetelmää, jolla havainto on tehty (jos et ole antanut sitä paikan tiedoissa)
 • Säilöntätapa
 • Luonnonvaraisuus, koskeeko havainto luonnonvaraista eliötä vai, onko se mahdollisesti ihmistoiminnan perua eli ei-luonnonvarainen (kasveille on myös tarkempi statuskoodi annettavissa)
 • Pesintä, ilmoita oletko havainnut lajin pesinnän (linnuille voi antaa myös pesimävarmuusindeksin arvon)
 • Lajiluettelo, minkä lajiluettelon (checklist) mukaista taksonia tarkoitetaan
Hyönteiset
 • Elinvaihe, ilmoita kehitysaste kuten aikuinen, toukka, kotelo jne.
 • Isäntälaji, ilmoita esim. toukan ravintokasvi tai parasitoidin (loishyönteisen) isäntä
Linnut
 • Linnun puku
 • Linnun ikä
 • Linnun tila, lintuyksilön/parven tila, voit valita useamman linnun/parven tilaa kuvaavan arvon listalta
 • Linnun suunta, ilmoita linnun lentosuunta
 • Pesintä, ilmoita havaitsitko pesinnän
 • Pesimisvarmuusindeksi, pesinnän varmuutta kuvaava arvo
 • Bongattu, onko havaittu uudelleen lintu tunnetulla paikalla
 • Etäisyys, etäisyys, jolta havaitsit linnun
Lepakot
 • Lepakon tila
 • Elinvaihe
Kasvit
 • Kasvin statuskoodi, esiintymän luonnetta kuvaava arvo
 • Kasvin elinvaihe, kasvuvaiheen kuvaus
 • Luonnonvaraisuus, ilmoita aina tämä tieto, jotta havaintoa voidaan hyödyntää kartoituksissa, joissa on tärkeää tietää onko kyse ei-luonnonvaraisesta vai luonnonvaraisesta kasvista
Sienet Sienille on oma Sieniatlas Vihko-lomakkeensa, jota suositellaan käytettäväksi. Mutta myös Retkilomakkeella on sienille, limasienille, sammalille, jäkälille ym. soveltuvin osin käytettäviä mm. kasvualustaa kuvaavia kenttiä.
 • Kasvualusta (laji)
 • Kasvualustamuistiinpanot
 • Haju
 • Hajumuistiinpanot
 • Maku
 • Makumuistiinpanot
12.10.2018 / Suomen Lajitietokeskus