HaperotRussula

Yleiskuvaus

Haperot ovat vaaleaitiöisiä, enimmäkseen värikkäitä keskikokoisia tai kookkaita sieniä, joiden malto on tyypillisesti haurasta ja juustomaisesti lohkeavaa.

Haperot kasvavat niin metsissä, kuin puistoissa ja pihamailla sekä laidunalueilla.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Tea von Bonsdorff 8.10.2020

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Russula
Auktorit
Pers.:Fr.
Yleiskieliset nimet
  • haperot (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.69729
Taksonominen taso
suku
Asiantuntijat
  • Jukka Vauras
  • Tea von Bonsdorff
Julkisten DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Helttasienet