Rusohapero Russula lepida

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Russula lepida
Auktorit
Fr.
Yleiskieliset nimet
  • rusohapero (suomi)
  • fagerkremla (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.72518
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NT – Silmälläpidettävät
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
  • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntijat
  • Jukka Vauras
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Helttasienet