SienetFungi

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Fungi
Yleiskieliset nimet
  • sienet (suomi)
  • svampar (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.53062
Taksonominen taso
kunta
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntijat
  • Otto Miettinen
  • Leena Myllys
  • Soili Stenroos
  • Tea von Bonsdorff
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
Yhteensä 8019 lajia