sienetFungi

  • Yleiskuvaus
  • Media
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Fungi
Suositeltu yleiskielinen nimi
sienet
Tunniste
http://tun.fi/MX.53062
Taksonominen taso
kunta
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Asiantuntijat
  • Otto Miettinen
  • Soili Stenroos
  • Leena Myllys
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodien lkm
0 (Fungi)
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
Yhteensä 7870 lajia